WWOP

WWOP utvecklar orienteringen

Presentation av Per-Olof Bengtsson

English version

WWOP – World Wide Orienteering Promotion – är ett företag, som enligt namnet främjar utvecklingen av orienteringssporten till en världsidrott.


WWOP startades 1984 av Jörgen Mårtensson och mig, Peo Bengtsson. Sedan våren 2000 är jag ensam ägare till WWOP AB.

Främjandet av orienteringsidrotten sker främst genom att sponsra kartritning i nya orienterings-länder och ge duktiga deltagare från fattiga och isolerade länder möjligheter att vara med i världs-konkurrensen.

Det ekonomiska överskottet av WWOP reseverksamhet, det ordnas 5-10 OL-resor årligen, ger pengar till denna sponsring.

Jag har även ordnat orienteringsresor före WWOP-tiden. Den första resan ordnades 1961, och sedan dess har det blivit drygt 250 resor av olika längd.

Uppskattningsvis har WWOP på detta sätt bidragit med ca 15 miljoner SEK för att sprida OL-idrotten internationellt. 1961 var 11 länder med i IOF (Internationella Orienteringsförbundet., nu 2008 har IOF 69 medlemsländer. Före 1961 hade jag bara orienterat i 4 nordiska länder, nu är det 93 länder i samtliga 5 världsdelarna.

Det bör också nämnas, att jag aldrig behövt försörja mig eller min familj med hjälp av överskott från WWOP reseverksamhet, eftersom jag alltid haft lön eller pension som försörjnings-pengar.

Så länge som jag bestämmer över WWOP, blir det ingen förändring i denna policy, utan överskottet av WWOP reseverksamhet skall ytterligare främja orienterings-idrottens internationella utveckling. Kanske får skid-orientering och (eller) fot-orientering någon gång i framtiden vara med som OS-gren.

När Du reser med WWOP, bidrar Du alltid till en sådan utveckling av sporten orientering.

Kontakta WWOP