WWOP  INBJUDER  TILL VINTER-TRÄNING  fr. o. m. NOVEMBER, 2009 T. O. M.  MAJ, 2010  I  LARA VID ANTALYA I SÖDRA TURKIET.

 

12 OL-kartor i lagom kuperad och lättsprungen terräng varav 1-2 sprint-OL-kartor, samtliga belägna 15-70 km från ”vårt” hotell.

 

Tekniskt svår OL-karta i skala 1:5 000 direkt utanför ”vårt” hotell.

 

Frukost-, halv- eller hel-pension på ”vårt” hotell, som är beläget ca 20 min bussresa från Antalya Flygplats.

 

Det anordnas även större och mindre OL-tävlingar under tränings-vistelsen, den största är en 4-dagars-tävling 25-28 februari – Antalya O Days 2010 - etapp 3 är en WRE (World Ranking Event), detaljer om denna 4-dagars-OL-tävling finns också på denna hemsida.

 

Ni ordnar själva  lämpligt flyg till och från Antalya Flygplats, men Ni kan också få hjälp av Newstravel i Kristianstad, info@newstravel.se eller 044-200340.

Det kan finnas flygstolar för 3.500-4.000 SEK per person, t. o. r.

Ex. på flygtider med Turkish Airlines:

Stockholm – Antalya lördagar 11.25-16.20 och Antalya - Stockholm söndagar 04.10-11.25 och 10.30-16.25.

Köpenhamn – Antalya fredagar och lördagar 12.25-20.25 och Antalya – Köpenhamn söndagar och måndagar 04.10-11.25 och 10.30-16.30.

 

Också möjligheter att besöka orienterings-kartor på Cypern.

 

Ytterligare informationer om träningslägret finns på denna WWOP hemsida  www.wwop.se, ytterligare frågor kan ev. besvaras av wwop@swipnet.se  eller  044-238523.

 

MYCKET VÄLKOMNA.

 

 

WWOP  INVITES  TO  WINTER-TRAINING from NOVEMBER, 2009 until MAY, 2010 AT LARA, NEAR  ANTALYA  IN  SOUTHERN TURKEY.

 

12 orienteering-maps in hilly and easy runnable terrain, among them 1-2 sprint-maps, all within 15-70 km distance from “our” hotel.

 

Technically demanding orienteering-map in 1: 5000 close to “our” hotel.

 

Breakfast- half- or full-pension at “our” hotel, which is situated about 20 minutes buss-travel from Antalya Airport.

 

Smaller and bigger orienteering-competitions are also arranged during the training-stay, the greatest is a 4-days-competition 25-28 February – Antalya O Days 2010 -  with WRE (World Ranking Event) on the 3rd day. You also find more details about this competition on this website.

 

You organize yourself suitable flights to and from Antalya Airport, but you can also get help from Newstravel at Kristianstad, info@newstravel.se or +46 44 200340.

You can find suitable flight-seats for 3.500 – 4.000 SEK pro person and return travel.

Example flight-times with Turkish Airlines:

Stockholm – Antalya Saturdays 11.25-16.20 and Antalya – Stockholm Sundays 04.10-11.25 and 10.30-16.25.

Copenhagen – Antalya Fridays and Saturdays 12.25-20.25 and Antalya – Copenhagen Sundays and Mondays 04.10-11.25 and 10.30-16.30. 

 

Also possibilities to visit orienteering-maps in Cyprus.

 

More informations about this training-camp on this WWOP website www.wwop.se.  You can also get answers from email wwop@swipnet.se or from phone +46 44 238523.

 

VERY WELCOME.