FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID TILL 42:a HÖST ÖST –RESAN.

 

Jag hade ett tidigt anmälningsstopp – 15 september – för resan, därför att jag själv är borta 1-21 oktober och vidare fruktade jag problem med visumansökningarna till Vit-Ryssland. Men efter en mycket trevande men tidig inledning med kommunikationen till våra orienteringsvänner i Vit-Ryssland, så verkar det nu rulla på bra.

 

Patrik Gunnarsson har vid besök på Vit-Rysslands Ambassad i Stockholm fått löfte, att det bara behövs passkopia (i stället för pass) för EU-länders och Norges medborgare, då det gäller gruppvisum. Det behöver bara vara minst 5 i gruppen, för att det skall kallas grupp.

 

Vi vill naturligtvis inte fördröja visum-anskaffandet för dem, som anmält sig i rätt tid, så under måndagen 21 september lämnas ca 45 visum-ansökningar till Vit-Rysslands ambassad. De, som då inte hunnit med att sända in sina handlingar eller inte bestämt sig för resan, kan sedan bilda mindre grupper, så fort det blivit ytterligare minst 5 deltagare.

 

Eftersom Ingemar Carlund fortfarande har kvar sin stora buss med 72 säten, kommer denna buss att vara med på resan t o m Nynäshamn 6 november. Ännu har jag ej bestämt, om bussen skall åka med till Gotland, eller om jag skall hyra en Gotlands-buss för transporterna Visby-Slite t o r under lördag 7 nov. och söndag 8 nov.

 

Bussens många säten innebär, att det finns säten också för nya resenärer. Just nu (18 sept.) är vi som mest nästan 55 deltagare  i Riga 31 okt-1 nov.

 

Så nya deltagare är välkomna att anmäla sig, så länge som vi har buss-säten lediga. Normal handläggningstid för Vit-Ryssland-visum är ca en vecka, och kostnaden för gruppvisum är 150-200 SEK per person.  Men Vit-Ryssland-visumet blir dyrare, om man väntar för länge, ex. ca 100 SEK dyrare per person vid gruppvisum express, ca 350 SEK dyrare vid enskilt visum och normal handläggningstid och ca 700 SEK dyrare vid enskilt visum express.

 

Nya anmälningar underlättas naturligtvis, ju tidigare de kommer, helst senast 30 september till mig. Därefter är det Patrik Gunnarsson   j_patrik_gunnarsson@hotmail.com

 , tel. 0705 514668 och adress Avstyckningsgränd 4 D, SE-17546 JÄRFÄLLA – som bestämmer.

 

Under de flesta av de tidigare resorna har det varit ett mycket stort elit-inslag, så att våra allra bästa orienterare och blivande sådana skall bli ännu bättre i främmande terrängtyper. Men under de allra senaste resorna har det tyvärr inte blivit så stort elit-inslag, trots att resans program fortfarande är tillrättalagt främst för den yppersta eliten.

 

Så jag hoppas verkligen att det kan bli ytterligare anmälningar från vår yppersta elit. Och de kan få vara med till reducerade kostnader som under den gamla goda tiden, då landslagsorienterarnas fack-förening O-Ringen fanns som sponsor.

 

Vänliga hälsningar för WWOP genom Peo – wwop@swipnet.se, 044-238523 och 0707 228523.